Results

DATE   ROUND MANUFACTURER
 2019-10-26    MOTUL QATAR ROUND  KAWASAKI
 2019-09-29    PIRELLI FRENCH ROUND  KAWASAKI
 2019-09-08    ACERBIS PORTUGUESE ROUND  KAWASAKI
 2019-07-14    GEICO US ROUND  KAWASAKI
 2019-06-23    PATA RIVIERA DI RIMINI ROUND  KAWASAKI
 2019-06-09    ACERBIS SPANISH ROUND  KAWASAKI
 2019-02-24    YAMAHA FINANCE AUSTRALIAN ROUND  KAWASAKI