Resultados

DATE   ROUND CONSTRUCTOR SESSION POSITION
 2024-06-16    PIRELLI EMILIA-ROMAGNA ROUND  KAWASAKI  RACE 2  4
 2024-06-16    PIRELLI EMILIA-ROMAGNA ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  3
 2024-06-16    PIRELLI EMILIA-ROMAGNA ROUND  KAWASAKI  RACE 1  5
 2024-04-21    PIRELLI DUTCH ROUND  KAWASAKI  RACE 2  RT
 2024-04-21    PIRELLI DUTCH ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  3
 2024-04-21    PIRELLI DUTCH ROUND  KAWASAKI  RACE 1  5
 2024-03-24    PIRELLI CATALUNYA ROUND  KAWASAKI  RACE 2  6
 2024-03-24    PIRELLI CATALUNYA ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  5
 2024-03-24    PIRELLI CATALUNYA ROUND  KAWASAKI  RACE 1  6
 2024-02-25    GRAND RIDGE BREWERY AUSTRALIAN ROUND  KAWASAKI  RACE 2  1
 2024-02-25    GRAND RIDGE BREWERY AUSTRALIAN ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  1
 2024-02-25    GRAND RIDGE BREWERY AUSTRALIAN ROUND  KAWASAKI  RACE 1  4
 2023-10-29    PROMETEON SPANISH ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  RT
 2023-10-29    PROMETEON SPANISH ROUND  KAWASAKI  RACE 1  7
 2023-10-01    PIRELLI PORTUGUESE ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  RT
 2023-10-01    PIRELLI PORTUGUESE ROUND  KAWASAKI  RACE 1  5
 2023-09-10    PIRELLI FRENCH ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  RT
 2023-09-10    PIRELLI FRENCH ROUND  KAWASAKI  RACE 1  8
 2023-07-30    ACERBIS CZECH ROUND  KAWASAKI  RACE 2  14
 2023-07-30    ACERBIS CZECH ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  7
 2023-07-30    ACERBIS CZECH ROUND  KAWASAKI  RACE 1  9
 2023-07-16    PROMETEON ITALIAN ROUND  KAWASAKI  RACE 2  RT
 2023-07-16    PROMETEON ITALIAN ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  7
 2023-07-16    PROMETEON ITALIAN ROUND  KAWASAKI  RACE 1  9
 2023-07-02    PROSECCO DOC UK ROUND  KAWASAKI  RACE 2  6
 2023-07-02    PROSECCO DOC UK ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  6
 2023-07-02    PROSECCO DOC UK ROUND  KAWASAKI  RACE 1  6
 2023-06-04    PIRELLI EMILIA-ROMAGNA ROUND  KAWASAKI  RACE 2  RT
 2023-06-04    PIRELLI EMILIA-ROMAGNA ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  6
 2023-06-04    PIRELLI EMILIA-ROMAGNA ROUND  KAWASAKI  RACE 1  7
 2023-05-07    PROSECCO DOC CATALUNYA ROUND  KAWASAKI  RACE 2  4
 2023-05-07    PROSECCO DOC CATALUNYA ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  5
 2023-05-07    PROSECCO DOC CATALUNYA ROUND  KAWASAKI  RACE 1  RT
 2023-04-23    PIRELLI DUTCH ROUND  KAWASAKI  RACE 2  9
 2023-04-23    PIRELLI DUTCH ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  4
 2023-04-23    PIRELLI DUTCH ROUND  KAWASAKI  RACE 1  7
 2023-03-05    MOTUL INDONESIAN ROUND  KAWASAKI  RACE 2  13
 2023-03-05    MOTUL INDONESIAN ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  3
 2023-03-05    MOTUL INDONESIAN ROUND  KAWASAKI  RACE 1  10
 2023-02-26    GRAND RIDGE BREWERY AUSTRALIAN ROUND  KAWASAKI  RACE 2  RT
 2023-02-26    GRAND RIDGE BREWERY AUSTRALIAN ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  4
 2023-02-26    GRAND RIDGE BREWERY AUSTRALIAN ROUND  KAWASAKI  RACE 1  RT
 2022-11-20    GRAND RIDGE BREWERY AUSTRALIAN ROUND  KAWASAKI  RACE 2  3
 2022-11-20    GRAND RIDGE BREWERY AUSTRALIAN ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  4
 2022-11-20    GRAND RIDGE BREWERY AUSTRALIAN ROUND  KAWASAKI  RACE 1  3
 2022-11-13    PIRELLI INDONESIAN ROUND  KAWASAKI  RACE 2  9
 2022-11-13    PIRELLI INDONESIAN ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  7
 2022-11-13    PIRELLI INDONESIAN ROUND  KAWASAKI  RACE 1  9
 2022-10-23    MOTUL ARGENTINEAN ROUND  KAWASAKI  RACE 2  4
 2022-10-23    MOTUL ARGENTINEAN ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  5
 2022-10-23    MOTUL ARGENTINEAN ROUND  KAWASAKI  RACE 1  6
 2022-10-09    PIRELLI PORTUGUESE ROUND  KAWASAKI  RACE 2  5
 2022-10-09    PIRELLI PORTUGUESE ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  4
 2022-10-09    PIRELLI PORTUGUESE ROUND  KAWASAKI  RACE 1  5
 2022-09-25    CATALUNYA ROUND  KAWASAKI  RACE 2  RT
 2022-09-25    CATALUNYA ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  3
 2022-09-25    CATALUNYA ROUND  KAWASAKI  RACE 1  7
 2022-09-11    PIRELLI FRENCH ROUND  KAWASAKI  RACE 2  4
 2022-09-11    PIRELLI FRENCH ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  4
 2022-09-11    PIRELLI FRENCH ROUND  KAWASAKI  RACE 1  4
 2022-07-31    PROSECCO DOC CZECH ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  RT
 2022-07-31    PROSECCO DOC CZECH ROUND  KAWASAKI  RACE 1  9
 2022-07-17    PROSECCO DOC UK ROUND  KAWASAKI  RACE 2  6
 2022-07-17    PROSECCO DOC UK ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  5
 2022-07-17    PROSECCO DOC UK ROUND  KAWASAKI  RACE 1  3
 2022-06-12    PIRELLI EMILIA-ROMAGNA ROUND  KAWASAKI  RACE 2  8
 2022-06-12    PIRELLI EMILIA-ROMAGNA ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  8
 2022-06-12    PIRELLI EMILIA-ROMAGNA ROUND  KAWASAKI  RACE 1  5
 2022-05-22    ESTORIL ROUND  KAWASAKI  RACE 2  4
 2022-05-22    ESTORIL ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  6
 2022-05-22    ESTORIL ROUND  KAWASAKI  RACE 1  7
 2022-04-24    MOTUL DUTCH ROUND  KAWASAKI  RACE 2  4
 2022-04-24    MOTUL DUTCH ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  RT
 2022-04-24    MOTUL DUTCH ROUND  KAWASAKI  RACE 1  RT
 2022-04-10    PIRELLI ARAGON ROUND  KAWASAKI  RACE 2  5
 2022-04-10    PIRELLI ARAGON ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  6
 2022-04-10    PIRELLI ARAGON ROUND  KAWASAKI  RACE 1  RT
 2021-10-17    MOTUL ARGENTINEAN ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  9
 2021-10-17    MOTUL ARGENTINEAN ROUND  KAWASAKI  RACE 1  4
 2021-09-26    MOTUL SPANISH ROUND  KAWASAKI  RACE 1  9
 2021-09-19    HYUNDAI N CATALUNYA ROUND  KAWASAKI  RACE 2  RT
 2021-09-19    HYUNDAI N CATALUNYA ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  4
 2021-09-19    HYUNDAI N CATALUNYA ROUND  KAWASAKI  RACE 1  6
 2021-09-05    MOTUL FRENCH ROUND  KAWASAKI  RACE 2  RT
 2021-09-05    MOTUL FRENCH ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  3
 2021-09-05    MOTUL FRENCH ROUND  KAWASAKI  RACE 1  RT
 2021-08-22  PIRELLI NAVARRA ROUND  KAWASAKI  RACE 2  6
 2021-08-22  PIRELLI NAVARRA ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  5
 2021-08-22  PIRELLI NAVARRA ROUND  KAWASAKI  RACE 1  5
 2021-08-08    TISSOT CZECH ROUND  KAWASAKI  RACE 2  6
 2021-08-08    TISSOT CZECH ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  7
 2021-08-08    TISSOT CZECH ROUND  KAWASAKI  RACE 1  13
 2021-07-25    PROSECCO DOC DUTCH ROUND  KAWASAKI  RACE 2  7
 2021-07-25    PROSECCO DOC DUTCH ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  6
 2021-07-25    PROSECCO DOC DUTCH ROUND  KAWASAKI  RACE 1  RT
 2021-07-04    PROSECCO DOC UK ROUND  KAWASAKI  RACE 2  6
 2021-07-04    PROSECCO DOC UK ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  14
 2021-07-04    PROSECCO DOC UK ROUND  KAWASAKI  RACE 1  3
 2021-06-13    PIRELLI MADE IN ITALY EMILIA-ROMAGNA ROUND  KAWASAKI  RACE 2  6
 2021-06-13    PIRELLI MADE IN ITALY EMILIA-ROMAGNA ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  5
 2021-06-13    PIRELLI MADE IN ITALY EMILIA-ROMAGNA ROUND  KAWASAKI  RACE 1  5
 2021-05-30    GAERNE ESTORIL ROUND  KAWASAKI  RACE 2  4
 2021-05-30    GAERNE ESTORIL ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  6
 2021-05-30    GAERNE ESTORIL ROUND  KAWASAKI  RACE 1  19
 2021-05-23    PIRELLI ARAGON ROUND  KAWASAKI  RACE 2  3
 2021-05-23    PIRELLI ARAGON ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  2
 2021-05-23    PIRELLI ARAGON ROUND  KAWASAKI  RACE 1  2
 2020-10-18    PIRELLI ESTORIL ROUND  KAWASAKI  RACE 2  RT
 2020-10-18    PIRELLI ESTORIL ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  RT
 2020-10-18    PIRELLI ESTORIL ROUND  KAWASAKI  RACE 1  6
 2020-10-04    PIRELLI FRENCH ROUND  KAWASAKI  RACE 2  7
 2020-10-04    PIRELLI FRENCH ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  2
 2020-10-04    PIRELLI FRENCH ROUND  KAWASAKI  RACE 1  3
 2020-09-20    ACERBIS CATALUNYA ROUND  KAWASAKI  RACE 2  8
 2020-09-20    ACERBIS CATALUNYA ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  7
 2020-09-20    ACERBIS CATALUNYA ROUND  KAWASAKI  RACE 1  9
 2020-09-06    PIRELLI TERUEL ROUND  KAWASAKI  RACE 2  5
 2020-09-06    PIRELLI TERUEL ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  6
 2020-09-06    PIRELLI TERUEL ROUND  KAWASAKI  RACE 1  6
 2020-08-30    PROSECCO DOC ARAGON ROUND  KAWASAKI  RACE 2  9
 2020-08-30    PROSECCO DOC ARAGON ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  6
 2020-08-30    PROSECCO DOC ARAGON ROUND  KAWASAKI  RACE 1  RT
 2020-08-09    MOTUL PORTUGUESE ROUND  KAWASAKI  RACE 2  RT
 2020-08-09    MOTUL PORTUGUESE ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  4
 2020-08-09    MOTUL PORTUGUESE ROUND  KAWASAKI  RACE 1  4
 2020-08-02    PIRELLI SPANISH ROUND  KAWASAKI  RACE 2  5
 2020-08-02    PIRELLI SPANISH ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  7
 2020-08-02    PIRELLI SPANISH ROUND  KAWASAKI  RACE 1  9
 2020-03-01    AUSTRALIAN ROUND  KAWASAKI  RACE 2  1
 2020-03-01    AUSTRALIAN ROUND  KAWASAKI  SUPERPOLE RACE  4
 2020-03-01    AUSTRALIAN ROUND  KAWASAKI  RACE 1  2
 2019-10-26    MOTUL QATAR ROUND  YAMAHA  RACE 2  4
 2019-10-26    MOTUL QATAR ROUND  YAMAHA  SUPERPOLE RACE  3
 2019-10-26    MOTUL QATAR ROUND  YAMAHA  RACE 1  3
 2019-10-13    MOTUL ARGENTINEAN ROUND  YAMAHA  RACE 2  6
 2019-10-13    MOTUL ARGENTINEAN ROUND  YAMAHA  SUPERPOLE RACE  5
 2019-10-13    MOTUL ARGENTINEAN ROUND  YAMAHA  RACE 1  5
 2019-09-29    PIRELLI FRENCH ROUND  YAMAHA  RACE 2  3
 2019-09-29    PIRELLI FRENCH ROUND  YAMAHA  SUPERPOLE RACE  6
 2019-09-29    PIRELLI FRENCH ROUND  YAMAHA  RACE 1  6
 2019-09-08    ACERBIS PORTUGUESE ROUND  YAMAHA  RACE 2  4
 2019-09-08    ACERBIS PORTUGUESE ROUND  YAMAHA  SUPERPOLE RACE  3
 2019-09-08    ACERBIS PORTUGUESE ROUND  YAMAHA  RACE 1  7
 2019-07-14    GEICO US ROUND  YAMAHA  RACE 2  4
 2019-07-14    GEICO US ROUND  YAMAHA  SUPERPOLE RACE  6
 2019-07-14    GEICO US ROUND  YAMAHA  RACE 1  5
 2019-07-07    PROSECCO DOC UK ROUND  YAMAHA  RACE 2  4
 2019-07-07    PROSECCO DOC UK ROUND  YAMAHA  SUPERPOLE RACE  6
 2019-07-07    PROSECCO DOC UK ROUND  YAMAHA  RACE 1  5
 2019-06-23    PATA RIVIERA DI RIMINI ROUND  YAMAHA  RACE 2  4
 2019-06-23    PATA RIVIERA DI RIMINI ROUND  YAMAHA  SUPERPOLE RACE  2
 2019-06-23    PATA RIVIERA DI RIMINI ROUND  YAMAHA  RACE 1  RT
 2019-06-09    ACERBIS SPANISH ROUND  YAMAHA  RACE 2  14
 2019-06-09    ACERBIS SPANISH ROUND  YAMAHA  SUPERPOLE RACE  RT
 2019-06-09    ACERBIS SPANISH ROUND  YAMAHA  RACE 1  16
 2019-05-12    PIRELLI ITALIAN ROUND  YAMAHA  SUPERPOLE RACE  5
 2019-05-12    PIRELLI ITALIAN ROUND  YAMAHA  RACE 1  7
 2019-04-14    MOTUL DUTCH ROUND  YAMAHA  RACE 2  4
 2019-04-14    MOTUL DUTCH ROUND  YAMAHA  RACE 1  4
 2019-04-07    MOTOCARD ARAGON ROUND  YAMAHA  RACE 2  5
 2019-04-07    MOTOCARD ARAGON ROUND  YAMAHA  SUPERPOLE RACE  3
 2019-04-07    MOTOCARD ARAGON ROUND  YAMAHA  RACE 1  4
 2019-03-17    PIRELLI THAI ROUND  YAMAHA  RACE 2  3
 2019-03-17    PIRELLI THAI ROUND  YAMAHA  SUPERPOLE RACE  3
 2019-03-17    PIRELLI THAI ROUND  YAMAHA  RACE 1  3
 2019-02-24    YAMAHA FINANCE AUSTRALIAN ROUND  YAMAHA  RACE 2  5
 2019-02-24    YAMAHA FINANCE AUSTRALIAN ROUND  YAMAHA  SUPERPOLE RACE  4
 2019-02-24    YAMAHA FINANCE AUSTRALIAN ROUND  YAMAHA  RACE 1  4
 2018-10-27    PIRELLI QATAR ROUND  YAMAHA  RACE 1  3
 2018-10-14    MOTUL ARGENTINIAN ROUND  YAMAHA  RACE 2  6
 2018-10-14    MOTUL ARGENTINIAN ROUND  YAMAHA  RACE 1  7
 2018-09-30    ACERBIS FRENCH ROUND  YAMAHA  RACE 2  7
 2018-09-30    ACERBIS FRENCH ROUND  YAMAHA  RACE 1  18
 2018-09-16    NOLAN PORTUGUESE ROUND  YAMAHA  RACE 2  11
 2018-09-16    NOLAN PORTUGUESE ROUND  YAMAHA  RACE 1  10
 2018-07-08    PIRELLI RIVIERA DI RIMINI ROUND  YAMAHA  RACE 2  6
 2018-07-08    PIRELLI RIVIERA DI RIMINI ROUND  YAMAHA  RACE 1  RT
 2018-06-24    GEICO US ROUND  YAMAHA  RACE 2  4
 2018-06-24    GEICO US ROUND  YAMAHA  RACE 1  3
 2018-06-10    ACERBIS CZECH ROUND  YAMAHA  RACE 2  1
 2018-06-10    ACERBIS CZECH ROUND  YAMAHA  RACE 1  5
 2018-05-27    PROSECCO DOC UK ROUND  YAMAHA  RACE 2  4
 2018-05-27    PROSECCO DOC UK ROUND  YAMAHA  RACE 1  4
 2018-05-13    PATA ITALIAN ROUND  YAMAHA  RACE 2  6
 2018-05-13    PATA ITALIAN ROUND  YAMAHA  RACE 1  10
 2018-04-22    MOTUL DUTCH ROUND  YAMAHA  RACE 2  14
 2018-04-22    MOTUL DUTCH ROUND  YAMAHA  RACE 1  12
 2018-04-15    PIRELLI ARAGÓN ROUND  YAMAHA  RACE 2  4
 2018-04-15    PIRELLI ARAGÓN ROUND  YAMAHA  RACE 1  7
 2018-03-25    MOTUL THAI ROUND  YAMAHA  RACE 2  3
 2018-03-25    MOTUL THAI ROUND  YAMAHA  RACE 1  5
 2018-02-25    YAMAHA FINANCE AUSTRALIAN ROUND  YAMAHA  RACE 2  5
 2018-02-25    YAMAHA FINANCE AUSTRALIAN ROUND  YAMAHA  RACE 1  6
 2017-11-04    ACERBIS QATAR ROUND  YAMAHA  RACE 2  3
 2017-11-04    ACERBIS QATAR ROUND  YAMAHA  RACE 1  15
 2017-10-22    PIRELLI SPANISH ROUND  YAMAHA  RACE 2  4
 2017-10-22    PIRELLI SPANISH ROUND  YAMAHA  RACE 1  4
 2017-10-01    PIRELLI FRENCH ROUND  YAMAHA  RACE 2  2
 2017-10-01    PIRELLI FRENCH ROUND  YAMAHA  RACE 1  5
 2017-09-17    PROSECCO DOC PORTUGUESE ROUND  YAMAHA  RACE 2  18
 2017-09-17    PROSECCO DOC PORTUGUESE ROUND  YAMAHA  RACE 1  18
 2017-08-20    PROSECCO DOC GERMAN ROUND  YAMAHA  RACE 2  5
 2017-08-20    PROSECCO DOC GERMAN ROUND  YAMAHA  RACE 1  6
 2017-07-09    GEICO US ROUND  YAMAHA  RACE 2  9
 2017-07-09    GEICO US ROUND  YAMAHA  RACE 1  21
 2017-06-18     PIRELLI RIVIERA DI RIMINI ROUND  YAMAHA  RACE 2  15
 2017-06-18     PIRELLI RIVIERA DI RIMINI ROUND  YAMAHA  RACE 1  2
 2017-05-28    PATA UK ROUND  YAMAHA  RACE 2  5
 2017-05-28    PATA UK ROUND  YAMAHA  RACE 1  3
 2017-05-14    MOTUL ITALIAN ROUND  YAMAHA  RACE 2  6
 2017-05-14    MOTUL ITALIAN ROUND  YAMAHA  RACE 1  8
 2017-04-30    ACERBIS DUTCH ROUND  YAMAHA  RACE 2  5
 2017-04-30    ACERBIS DUTCH ROUND  YAMAHA  RACE 1  19
 2017-04-02    PIRELLI ARAGÓN ROUND  YAMAHA  RACE 2  13
 2017-04-02    PIRELLI ARAGÓN ROUND  YAMAHA  RACE 1  4
 2017-03-12    MOTUL THAI ROUND  YAMAHA  RACE 2  4
 2017-03-12    MOTUL THAI ROUND  YAMAHA  RACE 1  6
 2017-02-26    YAMAHA FINANCE AUSTRALIAN ROUND  YAMAHA  RACE 2  4
 2017-02-26    YAMAHA FINANCE AUSTRALIAN ROUND  YAMAHA  RACE 1  4
 2016-10-30    GAERNE QATAR ROUND  YAMAHA  RACE 2  10
 2016-10-30    GAERNE QATAR ROUND  YAMAHA  RACE 1  7
 2016-10-16    GAERNE SPANISH ROUND  YAMAHA  RACE 2  7
 2016-10-16    GAERNE SPANISH ROUND  YAMAHA  RACE 1  20
 2016-10-02    FASSI FRENCH ROUND  YAMAHA  RACE 2  19
 2016-10-02    FASSI FRENCH ROUND  YAMAHA  RACE 1  11
 2016-09-18    PIRELLI GERMAN ROUND  YAMAHA  RACE 2  19
 2016-09-18    PIRELLI GERMAN ROUND  YAMAHA  RACE 1  8
 2016-07-10    GEICO US ROUND  YAMAHA  RACE 2  14
 2016-07-10    GEICO US ROUND  YAMAHA  RACE 1  5
 2016-06-19    PIRELLI RIVIERA DI RIMINI ROUND  YAMAHA  RACE 2  8
 2016-06-19    PIRELLI RIVIERA DI RIMINI ROUND  YAMAHA  RACE 1  13
 2016-05-15    FASSI MALAYSIAN ROUND  YAMAHA  RACE 2  22
 2016-05-15    FASSI MALAYSIAN ROUND  YAMAHA  RACE 1  5
 2016-05-01    MOTUL ITALIAN ROUND  YAMAHA  RACE 2  6
 2016-05-01    MOTUL ITALIAN ROUND  YAMAHA  RACE 1  11
 2016-04-17    PROSECCO DOC DUTCH ROUND  YAMAHA  RACE 2  7
 2016-04-17    PROSECCO DOC DUTCH ROUND  YAMAHA  RACE 1  8
 2016-04-03    PIRELLI ARAGÓN ROUND  YAMAHA  RACE 2  9
 2016-04-03    PIRELLI ARAGÓN ROUND  YAMAHA  RACE 1  8
 2016-03-13    MOTUL THAI ROUND  YAMAHA  RACE 2  23
 2016-03-13    MOTUL THAI ROUND  YAMAHA  RACE 1  6
 2016-02-28    YAMAHA FINANCE AUSTRALIAN ROUND  YAMAHA  RACE 2  14
 2016-02-28    YAMAHA FINANCE AUSTRALIAN ROUND  YAMAHA  RACE 1  21
 2015-10-18    LOSAIL  SUZUKI  RACE 2  20
 2015-10-18    LOSAIL  SUZUKI  RACE 1  RT
 2015-10-04    MAGNY-COURS  SUZUKI  RACE 2  10
 2015-10-04    MAGNY-COURS  SUZUKI  RACE 1  8
 2015-09-20    JEREZ  SUZUKI  RACE 2  18
 2015-09-20    JEREZ  SUZUKI  RACE 1  7
 2015-08-02    SEPANG  SUZUKI  RACE 2  8
 2015-08-02    SEPANG  SUZUKI  RACE 1  6
 2015-07-19    LAGUNA SECA  SUZUKI  RACE 2  RT
 2015-07-19    LAGUNA SECA  SUZUKI  RACE 1  6
 2015-06-21    MISANO  SUZUKI  RACE 2  RT
 2015-06-21    MISANO  SUZUKI  RACE 1  12
 2015-06-07    ALGARVE  SUZUKI  RACE 2  13
 2015-06-07    ALGARVE  SUZUKI  RACE 1  10
 2015-05-24    DONINGTON  SUZUKI  RACE 2  6
 2015-05-24    DONINGTON  SUZUKI  RACE 1  6
 2015-05-10    IMOLA  SUZUKI  RACE 2  10
 2015-05-10    IMOLA  SUZUKI  RACE 1  12
 2015-04-19    ASSEN  SUZUKI  RACE 2  9
 2015-04-19    ASSEN  SUZUKI  RACE 1  RT
 2015-04-12    MOTORLAND ARAGON  SUZUKI  RACE 2  14
 2015-04-12    MOTORLAND ARAGON  SUZUKI  RACE 1  NC
 2015-03-22    BURIRAM  SUZUKI  RACE 2  3
 2015-03-22    BURIRAM  SUZUKI  RACE 1  7
 2015-02-22    PHILLIP ISLAND  SUZUKI  RACE 2  RT
 2015-02-22    PHILLIP ISLAND  SUZUKI  RACE 1  9
 2014-11-02    LOSAIL  SUZUKI  RACE 2  9
 2014-11-02    LOSAIL  SUZUKI  RACE 1  10
 2014-10-05    MAGNY-COURS  SUZUKI  RACE 2  RT
 2014-10-05    MAGNY-COURS  SUZUKI  RACE 1  RT
 2014-09-07    JEREZ  SUZUKI  RACE 2  9
 2014-09-07    JEREZ  SUZUKI  RACE 1  RT
 2014-07-13    LAGUNA SECA  SUZUKI  RACE 1  8
 2014-07-06    PORTIMÃO  SUZUKI  RACE 2  4
 2014-07-06    PORTIMÃO  SUZUKI  RACE 1  6
 2014-06-22    MISANO  SUZUKI  RACE 2  8
 2014-06-22    MISANO  SUZUKI  RACE 1  RT
 2014-06-08    SEPANG  SUZUKI  RACE 2  9
 2014-06-08    SEPANG  SUZUKI  RACE 1  RT
 2014-05-25    DONINGTON  SUZUKI  RACE 2  9
 2014-05-25    DONINGTON  SUZUKI  RACE 1  3
 2014-05-11    IMOLA  SUZUKI  RACE 2  10
 2014-05-11    IMOLA  SUZUKI  RACE 1  8
 2014-04-27    ASSEN  SUZUKI  RACE 2  2
 2014-04-27    ASSEN  SUZUKI  RACE 1  9
 2014-04-13    ARAGON  SUZUKI  RACE 2  RT
 2014-04-13    ARAGON  SUZUKI  RACE 1  10
 2014-02-23    PHILLIP ISLAND  SUZUKI  RACE 2  13
 2014-02-23    PHILLIP ISLAND  SUZUKI  RACE 1  RT
 2011-07-31    SILVERSTONE  HONDA  RACE 2  RT
 2011-07-31    SILVERSTONE  HONDA  RACE 1  RT
 2011-07-10    BRNO  HONDA  RACE 2  RT
 2011-07-10    BRNO  HONDA  RACE 1  15